Yritys

Älykkäät ratkaisut rakennusautomaatioon ja energiatehokkuuteen

Smartfinn Oy on perustettu vuonna 2012. Perustaja ja toimitusjohtaja Sami Abdelhamid  (M.Sc. HVAC, B.Sc Electrical engineering) on rakennusautomaation ja energiatehokkuuden asiantuntija. Hän on tehnyt pitkän uran suurissa, kansainvälisesti toimivissa konsultointi- ja suunnitteluyrityksissä.

Sami on alansa tunnustettu ammattilainen, Euroopan insinöörijärjestöjen liiton FEANI:n jäsen sekä Motiva-asiantuntija. Sami on osallistunut mm. EU:n NewBEE-projektiin, jossa tavoitteena oli kehittää edistyksellisiä menetelmiä ja ICT-teknologiaa rakennusten energiatehokkuuden edistämiseen. Sami on palkittu Schneider-palkinnolla rakennusautomaatio-ohjelmistoon yhdistetyn energiansäästömoduulin kehittämisestä.

Smart Automation Oy

Smart Automation on kasvanut nopeasti ja on alansa tunnettu toimija. Se on toteuttanut useita suuria energia- ja rakennusautomaatio-projekteja suurissa kiinteistöissä Suomessa. Smart Automation on ollut myös mukana edistämässä suomalaisten suuryritysten kansainvälistymistä esimerkiksi Lähi-Idässä.

Smart Automation on energiatehokkuuden edelläkävijä, ja erikoistunut energia-, sähkö- ja rakennusautomaatiojärjestelmien toimituksiin. Smart Automation tarjoaa kiinteistöalan asiantuntijapalveluita, palvelu- ja tuoteinnovaatioita sekä jatkuvaa ohjelmistokehitystä. Ratkaisut palvelevat kiinteistöjä, jotka ovat teollisuus-, asutus- tai kaupallisessa käytössä. Yritys luo, kehittää ja tarjoaa energiatehokkaita kokonaisratkaisuja, jotka tuovat merkittäviä säästöjä sekä parantavat liiketoiminnan kannattavuutta.

Smart Automation on kasvanut nopeasti ja on alansa tunnettu toimija.

Ympäristöjohtaminen on nykyään kiinteä osa liiketoiminnan johtamista. Erilaiset lait ja säädökset kotimaassa ja EU:ssa asettavat vaatimuksia ympäristöjohtamiselle. Smart Automation tarjoaa käytännön ratkaisuja ympäristöjohtamisen jalkauttamiseksi: energiatehokkuuden sekä päästöjen mittausta, optimointia, raportointia ja seurantaa.

Smart Automation on toteuttanut useita projekteja, joiden kohteena on ollut suurien kiinteistöjen energiaselvitys, energiakatselmus, energiatehokkuus, energian seurantapalvelut, energia-analyysit, kulutuksen optimointi, raportointi, rakennusautomaatio ja ilmanlaatu.

Smart Automation panostaa jatkuvaan tuotekehitykseen, ja pystyy vastaamaan kiinteistöalan muuttuviin haasteisiin nyt ja tulevaisuudessa. Toimintaa kehitetään yhteistyössä kiinteistön omistajien, isännöitsijöiden ja käyttäjien kanssa. Smart Automation on mukana lukuisissa kiinteistöalan kehitysprojekteissa sekä toimijana EU-, Tekes- ja VTT:n erilaisissa hankkeissa. Kotimaan lisäksi Smart Automation toimii myös kansainvälisissä energia-alan hankkeissa.