Smart Automation Oy – rakennusautomaation ja energiatehokkuuden edelläkävijä

Kiinteistön energiatehokkuuden saavuttaminen vaatii älykästä energiaratkaisujen hallintaa. Energiankulutusta ja siitä koituvia korkeita kustannuksia voidaan vähentää suunnitellulla ja jatkuvalla kiinteistöjen energiankäytön seurannalla. Kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen auttaa myös ylläpitämään kiinteistön arvoa pitkällä aikavälillä.

Smart Automation Oy suunnittelee ja toteuttaa älykkäitä ratkaisuja, jotka luovat lisäarvoa asiakkaiden investoinneille koko elinkaaren ajan.