Patteriverkoston puhdistus

ONGELMA

 • Patteriverkostoon muodostuu ajan kuluessa sakkaa eri tekijöiden seurauksena
 • Yleinen ilmiö on kalkin ja magnetiittisakan muodostama kasauma
 • Pienikin kasauma voi järkyttää verkoston tasapainoa ja haitata lämmön siirtoa

KÄYTÄNNÖN ILMENTYMÄT

 • Osa verkoston pattereista ei lämpene
 • Asukkailta valituksia
 • Tehdään turhaa huoltoa
  • Pattereiden ilmaamista
  • Verkoston säätöjä saatetaan muuttaa

VERKOSTON PUHDISTUS

 • Verkostoon lisätään tarkoitukseen kehitettyä ainetta, jonka annetaan vaikuttaa koko lämmityskauden
  • Yksilöity koostumus eri putkistotyypeille
  • Tarvittaessa suojaus elektroforeesilla
 • Verkoston huuhtelu paineellisena
 • pH jätetään tasolle 9 – 9,5
 • Konkreettisia tuloksia parhaimmillaan jo 3 viikon aikana pesun aloittamisesta

HYÖDYT

 • Järjestelmän hyötysuhde paranee
 • Huollon tarve vähenee
 • Asumistyytyväisyys paranee
 • Energia- ja huoltokustannukset pienenevät

CASE As Oy Kerrostalo

 • Lähtötilanne
  • Osa talon pattereista ei lämpene
  • Talon asukkailta tulee yhteydenottoja huoltoyhtiölle ja isännöitsijälle
  • Huoltoyhtiö käy ”koputtelemassa” termostaatteja
  • Lämmityspattereita ilmataan
  • Linjasäädöt käännetään pieleen
 • Ratkaisu
  • Järjestelmän pesu, huuhtelu ja tarvittaessa järjestelmän suojaus elektroforeesilla. Konkreettiset tulokset huomataan n. 2-3 viikossa.

Annetaan aineen kiertää koko lämmityskausi. Sen jälkeen huuhdotaan järjestelmä paineellisena ja jätetään pH n. 9-tasolle. Huuhtelut tapahtuvat talvella pakkasen aikaan. Kaikki toimenpiteet tapahtuvat lämmönjakohuoneesta käsin.

Käyttämämme pesuaineet ovat myrkyttömiä ja sisältävät hapensitoja kemikaaleja, sekä väriaineen piilovuotojen havaitsemiseksi.

Energiaa säästyy ja asumisviihtyvyys paranee.